Geaccrediteerde cursus "slaap bij ouderen"

De komende 30 jaar (2020-2050) neemt de vergrijzing toe en is er veel goede ouderenzorg nodig. Een speerpunt van de overheid is dat ouderen zo lang als mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen.
Dit vraagt om expertise in de eerstelijn en krachtige samenwerking via netwerkzorg en wijkzorg. Door je kennis over slaap uit te breiden met de doelgroep ouderen heb jij de komende 30 jaar een essentieel focusgebied toegevoegd aan je bestaande talenten.

slaapcursus ouderen

Uitgebreide maatwerkscholing "Slaap bij Ouderen"

In deze klassikale scholingsdag combineer je je bestaande expertises met specifieke kennis over de ouderenslaap en de speciale aandachtsgebieden binnen de ouderenpopulatie.