Stepped Care (verwijs richtlijn)

Ieder in zijn kracht binnen de eerstelijn.

Het principe van stepped care is dat de patiënt niet zwaarder behandeld wordt dan strikt noodzakelijk is. Er wordt dus gestart met de eenvoudigste interventie die past bij preventie of behandeling van de klachten. Goede diagnostiek is een noodzakelijke voorwaarde voor stepped care: de zorg moet op het juiste niveau en op de juiste plaats worden verleend. (JZOJP) De diagnose bepaalt welke behandeling de patiënt nodig heeft, of deze behandeling in de huisartsenpraktijk (of elders in de eerste lijn) kan worden uitgevoerd.

De te zetten stappen vind je in de beslisboom "Slaap in de eerstelijn" hier op Sleepdistrict.

stepped care

Je kunt al je geleerde kennis en vaardigheden van deze online slaapmodules in de praktijk gaan brengen na deze klinimetrie:

Wanneer ga JIJ aan de slag?

Stap 1: Er moet een slaapgerelateerde hulpvraag zijn. Dan neem je de HSDQ slaapvragenlijst af. (Holland Sleep Disorder Questionaire)

Stap 2: HSDQ scoort op insomnie onder de criteriumwaarde (3,68) dan neem je de ISI af.

Stap 3: is de uitkomst van de ISI < 15, dan kun je aan de slag met slaap- en leefstijladviezen volgens de beslisboom "Slaap in de eerstelijn".

Wanneer verwijs je door en naar wie?

Stap 1: Blijft hetzelfde

Stap 2: HSDQ scoort boven criteriumwaarde van een slaapstoornis (Apneu / RLS / PLMD / Parasomniën / hypersomnie) dan verwijs je naar de huisarts met een begeleidend schrijven en de score van de HSDQ. De huisarts bepaalt het verdere beleid.

Stap 2b: HSDQ scoort hoog op insomnie en de score is boven de criteriumwaarde (3,68), dan verwijs je naar een Slaapoefentherapeut of een Slaappsycholoog voor CGT-i. zie: www.slaapoefentherapie.nl/slaaptherapeut en www.slaapmakend.nl

Stap 3: Is de uitkomst van de ISI ≥ 15, dan verwijs je naar een Slaapoefentherapeut of een Slaappsycholoog. zie: www.slaapoefentherapie.nl/slaaptherapeut en www.slaapmakend.nl

Slaap is ieders zorg! Zorg er goed voor!