Duidelijkheid en inzichtelijkheid (beslisboom)

Voor de verslaglegging in patiëntendossiers en ter onderbouwing van je methodisch handelen werken we met de onderstaande beslisboom. Deze draagt bij aan de Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en Stepped Care. In de beslisboom is de benodigde klinimetrie en de didactische aanpak duidelijk weergegeven. Deze beslisboom maakt duidelijk welke stappen jij gaat zetten bij het screenen op en behandelen van slaapproblemen.

beslisboom

Kortom:

  • Het bovenste 1/3e deel is de screening
  • Het middelste gekleurde blok geeft de stappen van het professioneel handelen weer (behandelfase)
  • Het onderste 1/3e deel is de afronding en rapportage naar de arts.

Haal het beste uit jezelf en werk samen waar het kan!