​
Privacy (avg / gdpr)

​Sleepdistrict is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

​Contactgegevens

​Postbus 8789

4820 BB Breda

+31 (0)76-2043040

https://www.sleepdistrict.nl

info[at]sleepdistrict.nl

​Mevr. F.M Lanen-de Haan is de functionaris gegevensbescherming van Sleepdistrict en zij is te bereiken via info[at]sleepdistrict.nl of 0654335221.

​Persoonsgegevens die wij verwerken

​Sleepdistrict verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens heel serieus en zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Sleepdistrict. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van relaties / andere organisaties genoemd op deze website.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[at]sleepdistrict.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sleepdistrict verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

​Geautomatiseerde besluitvorming

​Sleepdistrict neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sleepdistrict) tussen zit.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren : 3 jaar van leads en van klanten zolang zij klant bij ons zijn.

​Delen van persoonsgegevens met derden​

​Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sleepdistrict gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

​Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

​U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info[at]sleepdistrict.nl. 


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Sleepdistrict zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.Sleepdistrict wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

​Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

​Sleepdistrict neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info[at]sleepdistrict.nl

 • ​Voor- en achternaam
 • ​Adresgegevens
 • ​Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • ​Het afhandelen van uw betaling
 • ​Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • ​U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • ​U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • ​Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Sleepdistrict verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

​Sleepdistrict bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

​(Categorie) persoonsgegevens

Personalia > lead 3 jaar > lang traject van lead tot opdracht

Adres > actuele klanten 5 jaar > ivm beheren klantrelatie en uitvoeren diensten

Sleepdistrict verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sleepdistrict blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

​Onze dataverwerkers zijn avg / gdpr compliant webhoster,  mailsysteem, mailsysteem 2, Google